Friday, July 30, 2010

Swamp

6 comments:

建邱勳 said...

世界上沒有本來就應該的事,因為老天爺也沒有劇本.......................................................

Anonymous said...

當我微笑時,世界和我一起微笑;當我快樂時,世界和我一起活躍。..................................................

Anonymous said...

喜歡你的部落格,留言請您繼續加油............................................................

Anonymous said...

與朋友在一起,分擔的痛苦是減半的痛苦,分享的快樂是加倍的快樂。......................................................................

Anonymous said...

路過留言支持~~~............................................................

Anonymous said...

在莫非定律中有項笨蛋定律:「一個組織中的笨蛋,恆大於等於三分之二。」..................................................